Produkter og tjenester

Personportalen: Synliggjøringstjenesten for personforsikring.

Synliggjøringstjenesten er den tjenesten som de ansatte får tilgang til, og har følgende hovedfunksjoner:

 • Legg inn informasjon om alder, lønn, sivilstatus, barn.
 • Se informasjon om erstatning i kroner eller folketrygdens grunnbeløp G.
 • Se grafisk fremstilling av erstatningen.
 • Se hvor du er over- eller underforsikret.
 • Se oversikt over forsikringsbevis og vilkår.

Personportalen: Administrasjonskonsollet.

Kunder hos IPM / Personportalen.no som skal abonnere på tjenesten på vegne av hele eller deler av sin kundeportefølje får tilgang til administrasjonskonsollet. Det tar et par minutter å sette opp et enkelt forsikringsprogram, og noe lengre tid for komplekse forsikringsprogrammer. Kort fortalt er prosessen som følger:

 • Enkel registrering av kunden.
 • Lag en gruppe (f.eks “Alle ansatte”).
 • Velg vilkår for gruppen.
 • Sett opp forsikringssummer.
 • Sett opp trappefunksjoner.
 • Samordne produkter.
 • Ferdig.

Tjenester og rådgivning.

Insurance Process Management AS tilbyr også tjenester og rådgivning knyttet til opplæring, implementering og videreutvikling.