Priser og betingelser

Her legger vi ut de til enhver tid oppdaterte dokumentene som omhandler betingelser for bruk av tjenesten, avtaleforhold og priser.

Skulle du finne forhold i disse dokumentene som er feil, eller av andre årsaker ikke faller i smak, så setter vi pris på å høre fra deg.