Om oss

IPM utvikler, implementerer og drifter web baserte forsikringsløsninger. Vårt hovedprodukt heter Personportalen.

Gjennom et nært samarbeid med kunder, forsikringsgivere og meglere gjør vi forsikring enklere, mer tilgjengelig og forståelig – til og med for fagfolk.

Vår kjernevirksomhet i dag er lynrask og presis synliggjøring av kollektive personforsikringer.

IPM er et privateid aksjeselskap med 3 hovedeiere. Vi spesialiserer oss på å forenkle og effektivisere komplekse forsikringsprosesser gjennom automatisering.

Siden 2009 har vi utviklet og levert Personportalen for å gjøre personforsikring tydeligere, enklere og mer tilgjengelig for ansatte. Tjenesten leveres i dag til 6 forsikringsgivere og 8 forsikringsmeglere. Via disse samarbeidspartnerne er den satt opp for over 6.000 grupper og bedrifter med ulike personforsikringsordninger. Personportalen når ut til Ca. 300.000 ansatte. Antall bedrifter og grupper, med tilhørende antall ansatte, øker hele tiden.

Tryg har vært med i fra starten og har vært premissgiver for utviklingen.

Erfaringene og tilbakemeldingene fra være samarbeidspartnere og deres kunder er svært gode. Statistikken viser at et stort flertall av de ansatte bruker tjenesten i de bedriftene som gjør denne tilgjengelig for sine ansatte ved å informere via e-post, bedriftens intranett og ikke minst at Personportalen blir aktivt brukt på digitale og fysiske personalmøter.

Grunnfunksjonen er en kalkulator som viser engangserstatninger i forbindelse med medisinsk invaliditet (mén), langvarig sykdom, kritisk sykdom, arbeidsuførhet og dødsfall. Vi har implementert mer eller mindre «98%» av de kollektive personforsikringsproduktene og kundespesifikke avtaler i det norske markedet. Dette inkluderer også offentlige tariffavtaler, maritime og offshorebaserte tariffavtaler.

Demonstrasjon av Lovpålagt Yrkesskadeforsikring, Fritidsulykke, Sykdomsforsikring og Gruppeliv.

Det finnes ikke en lignende tjeneste i markedet med tilsvarende enkel fremstilling av det individuelle erstatningsbilde, informasjonskvalitet, informasjonsbredde, fleksibilitet og skalerbarhet.

Vi håndterer nå, på en enkel måte, en hvilken som helst forsikringsgiver og dennes produkter. Dette gjør det mulig å kunne tilby tjenesten til hele det norske markedet.

Insurance Process Management AS (IPM) eies av Øystein I. Sydnes, Stein Jensen og Fredrik S. Ruud.

Fredrik S. Ruud (f.’60) arbeider i IPM på heltid med forretningsutvikling og systemutvikling. Han har erfaring fra IT bransjen siden 1985 og har drevet med løsningsbasert salg, rådgivning og support og har i 15 år drevet som konsulent og rådgiver i eget firma. Fredrik har etablerererfaring fra flere firmaer.

  • Master of Management – Handelshøyskolen BI [E-handel, IT innovasjon og ledelse, prosjektledelse, scenarier]
  • Bachelor of Management – Handelshøyskolen BI [økonomistyring, regnskap og skatterett]
  • Teknisk befalsutdanning elektronikk – Sjøforsvaret

Øystein I. Sydnes (f.’60) er daglig leder og salgsansvarlig i IPM. Han har 22 års erfaring fra forsikringsindustrien, 8 år som forsikringsmegler, 14 år rådgivningsbasert salg og salgsledelse. Øystein kommer fra stilling som senior rådgiver i Tryg Forsikring – Industridivisjonen.

  • Autorisert forsikringsrådgiver/-megler
  • Foretaksøkonom NHH
  • Diverse enkeltstående kurs fra NHHK
  • Teknisk befalsutdanning elektronikk (Sjøforsvaret)

Stein Jensen (f.’58) arbeider i IPM på heltid som systemutvikler. Han har erfaring fra IT bransjen siden 1983 med salg og markedsføring, programutvikling og prosjektledelse, egen virksomhet. Stein har også etablerererfaring.

  • Sivilingeniør (NTNU)
  • Ingeniør (Oslo Ingeniørhøyskole)