Markedsinformasjon

IPM har en egen bedriftsside på LinkedIn hvor vi legger ut artikler og innlegg for arbeidsgivere, ansatte, forsikringsgivere og forsikringsmeglere

Vi presenterer her 2 artikler om informasjonsplikten:

Informasjonsplikten og rådgivningsplikten ved personforsikring har en meget viktig betydning for forsikringstakerne, fordi slike typer forsikringer skal å gi økonomisk sikkerhet ved sykdom og uførhet, og sikre samboere eller ektefeller økonomisk ved forsikringstakerens død. Derfor må informasjonen fra forsikringsselskapet være spesielt god.

Den viktigste forskjellen mellom informasjonsplikten ved personforsikring og skadeforsikring ligger i den såkalte rådgivningsplikten, som gjelder ved personforsikring. Forsikringsselskapet har plikt til å yte rådgivning, og skal sørge for at forsikringstakeren får råd om dekningen av foreliggende forsikringsbehov.

Utgangspunktet skal tas i kundens forsikringsbehov. Dette innebærer ifølge forarbeidene til loven at det i prinsippet er forsikringsselskapets representant som må finne frem til kundens forsikringsbehov for å gi riktige råd.

Skulle du finne forhold i disse dokumentene som er feil, eller av andre årsaker ikke faller i smak, så setter vi pris på å høre fra deg.