Kunder

Siden 2010 har vi vært leverandør av tjenesten Personportalen til Tryg Forsikring. Tilbakemeldingene fra Tryg og Trygs kunder har vært svært gode. Nå leverer vi Personportalen direkte til øvrige aktører i forsikringsbransjen og direkte til arbeidsgivere.

Blant våre øvrige kunder er Codan Forsikring, Sparebank1, Norwegian Underwriting Agency (NUA), Marsh, Aker Solution, Kværner, Akastor, Telenor, Os Kommune, BI, Garde, Gabler, Quality Broker, Gagne, NIP, Lockton, NorskBedrift, Nettverksforsikring.

Arbeidsgivere i offentlig og privat sektor.

Arbeidsgivere kan synliggjøre verdien personalforsikringene for sine medarbeidere, uansett forsikringsgiver eller forsikringsmegler. Tjenesten kan altså kjøpes som en ikke-proprietær tjeneste, noe som også bidrar til reduserte kostnader ved bytte av forsikringsleverandør.

Forsikringsaktører.

Forsikringsgivere og forsikringsmeglere kan abonnere på tjenesten kollektivt for hele kundeporteføljen, for avtalte deler av porteføljen eller for enkeltkunder. I Tryg brukes også tjenesten mye som rådgivningsverktøy overfor eksisterende og nye kunder. Tjenesten er også svært velegnet til bruk i intern fagopplæring.

Bransjeorganisasjoner.

Bransjeorganisasjoner, som håndterer innkjøp av personforsikring for å sikre sine medlemsbedrifter gode og konkurransedyktige ordninger, vil få frem verdien av disse ordningene tydelig og enkelt overfor de ansatte i medlemsbedriftene.

Fagforeninger.

Fagforeninger har både gruppelivs- eller ulykkesforsikringer som kollektive medlemsfordeler. Mange tilbyr også individuelle livs- og uføreforsikringer i tillegg til de kollektive ordningene. Vår tjeneste vil bidra til svært god synliggjøring av disse fordelene overfor medlemmene.