Forsikringsaktører

Det er en velprøvet tjeneste vi nå kan tilby forsikringsaktørene i det norske markedet. Uviklingen av Personportalen startet i 2009. Avtalen med Tryg på leveranse og drift av har vart siden 2010. Tilbakemeldingene i fra Tryg og Tryg sine kunder er svært gode. Statistikken viser at de ansatte bruker tjenesten. Personportalen er utviklet for å vise alle variantene av personalforsikringer i Tryg sin kundeportefølje.

Dette er ikke et nytt IT prosjekt.

Tjenesten har vært, og er, under kontinuerlig videreutvikling. Nå håndterer den også de øvrige forsikringsgivernes vilkår og dekninger. Vi implementerer produkt-/vilkårssettene og sørger for tilpasning tilspesielle varianter av enkeltkunder. En forsikringsaktør kan lansere sin egen synliggjøringstjeneste overfor sine personforsikringskunder i løpet av kort tid. Etter avtale utvider vi tjenesten til å omfatte generering av kundespesifikke forsikringsbevis, samt komplett norsk – engelsk språkdrakt for alle vilkår og dokumenter.

Når vilkårene og dekningene er på plass sammen med spesialvarianter av enkeltkunder er det klart for opplæring, utrulling og markedsføring.  Salgsorganisasjonen setter raskt og enkelt opp de enkelte kundenes personforsikringsprogram, og gjør dokumenter og brosjyrer tilgjengelig. Kundene får, via e-post, tilsendt en link med en unik identifikasjon. Denne linken gir kunden tilgang til tjenesten og personforsikringsprogrammet. Når kunden i sin tur legger linken ut på sine intranettsider og markedsfører dette internt, er de ansatte i gang med å bruke tjenesten.

Fordi tjenesten ikke inneholder noen form for identifikasjon av enkeltpersoner, kreves det heller ikke innlogging ved hjelp av brukernavn og passord fra den ansatte. Dette gjør at tjenesten er svært tilgjengelig og at terskelen for bruk er lav. Vi har statistikk som viser at når arbeidsgivere / kunder legger linken til tjenesten ut på sine intranettsider er 70 % – 80 % av de ansatte inne og bruker tjenesten.

I flere og flere anbudskonkurranser krever store forsikringstakere en web-basert synliggjøring av personforsikringene som arbeidsgiveren kjøper for sine ansatte. Arbeidsgivere som har store kostnader knyttet til personforsikring, ønsker at de ansatte forstår verdien av dette personalgodet.Vår tjeneste bidrar effektivt til økt forståelse og dermed verdsettelse. Salgsorganisasjonen får et svært effektiv salgs- og rådgivningsverktøy i tillegg til at tjenesten er velegnet til opplæring internt.

Avtaleformer:

Nedenfor beskrives alternative avtaleformer som vi tilbyr forsikringsgivere og forsikringsmeglere i det norske markedet.

 Leie tjenesten kollektivt for hele personforsikringsporteføljen.

Basert på sammensetning av personforsikringskunder (arbeidsgivere) og det antall ansatte disse representerer, gir vi tilbud på å leie tjenesten for hele kundeporteføljen i det norske markedet.

I tillegg til drift, utvikling og leveranse av selve programvaren med definerte opptider (både selve synliggjøringstjenesten og administrasjonskonsollet), tilbyr vi også etter nærmere avtale rådgivning i forbindelse med opplæring av egen organisasjon og informasjon / utrulling til kundene.

Forsikringsgiveren eller forsikringsmegleren (leietaker) markedsfører tjenesten med egen firmalogo og eventuelt sitt eget navn på tjenesten. Informasjon til kunder, innleggelse av kundens personprogram, generering av dokumenter utover vilkår og fremtidig vedlikehold av dokumenter for enkeltkunder, er også leietakers ansvar.

Ta kontakt med oss for en møteavtale hvor vi kan presentere fordelene tjenesten gir dere som forsikringsaktør.

Leie tjenesten for en utvalgt del av personforsikringsporteføljen.

Ved å definere en avgrenset del av kundeporteføljen, for eksempel kunder med flere enn et gitt antall ansatte, kan vi tilby leie av tjenesten basert på en definert ramme med kunder / antall ansatte.

I tillegg til drift, utvikling og leveranse av selve programvaren med definerte opptider (både selve synliggjøringstjenesten og adminstrasjonskonsollet), tilbyr vi også etter nærmere avtale rådgivning i forbindelse med opplæring av egen organisasjon og informasjon / utrulling til kundene.

Forsikringsgiveren eller forsikringsmegleren (leietaker) markedsfører tjenesten med egen firmalogo og eventuelt sitt eget navn på tjenesten. Informasjon til kunder, innleggelse av kundens personprogram, generering av dokumenter utover vilkår og fremtidig vedlikehold av dokumenter for enkeltkunder, er også leietakers ansvar.

Vi tilbyr også forsikringsaktørene å leie tjenesten for enkeltkunder. Her vil priser og betingelser tilsvare det arbeidsgiver får når de skal abonnere på tjenesten i egen regi. Forsikringsgiveren eller forsikringsmegleren kan etter nærmere avtale også bruke egen logo overfor enkeltkunde.

Ta kontakt med oss for en møteavtale hvor vi kan presentere fordelene tjenesten gir dere som forsikringsaktør.