Fagforeninger

Personforsikringer er ofte en av flere medlemsfordeler som fagforeninger tilbyr. I mange tilfeller er en “grunnpakke” inkludert i medlemskontingenten. I tillegg selger flere fagforeninger individuelle tilleggsforsikringer.

På samme måte som arbeidsgivere og bransjeorganisasjoner er det også viktig for en fagforening å synliggjøre verdien og fordelen ved et medlemskap. Vår tjeneste vil få frem medlemsfordelene tydelig og enkelt. De individuelle tilleggsforsikringene kan synliggjøres sammen med de kollektive medlemsforsikringene. Medlemmene får frem hva disse personforsikringene betyr for hver enkelt.

Ta kontakt med oss for å avtale en presentasjon  av tjenesten og mulighetene denne gir foreningen.