Bransjeorganisasjoner

Mange bransjeorganisasjoner har etablert innkjøpsordninger for personforsikringer som de tilbyr til sine medlemsbedrifter. Personproduktene, som disse innkjøpsfellesskapene omfatter, varierer i fra yrkesskadeforsikring og til komplette personforsikringsprogrammer.   Tilbudene er organisert på forskjellige måter og varierer i innhold. Felles er at de skal representere en merverdi og fordel ved et medlemskap. Medlemsbedriftene ser både på pris og løsning når de skal vurdere slike tilbud. Det er viktig for en arbeidsgiver å få frem verdien av de personalforsikringene bedriften kjøper for sine ansatte. Gjennom vår tjeneste kan bransjeorganisasjonen og medlemsbedriftene i samarbeid effektivt synliggjøre verdien av personforsikringene som bransjeorganisasjonen tilbyr og de tilleggsforsikringene medlemsbedriftene selv kjøper.

Vi kan skreddersy synliggjøringen av de ulike tilbudene som bransjeorganisasjonene har sammen med organisasjonens egen logo. Bransjeorganisasjonen får også et svært effektivt salgsverktøy i arbeidet med å selge inn de obligatoriske medlemsforsikringene og eventuelle tilleggsforsikringer. Vår tjeneste vil også kunne være med på å effektivisere adminstrasjonen av disse personalforsikringsordningene.   Mange bedrifter kjøper også egne personalforsikringer i tillegg til de som kjøpes via bransjeorganisasjonen. Hver enkelt medlemsbedrift kan også abonnere på vår tjeneste lokalt. Vi kan tilpasse tjenesten slik at produktene kjøpt via bransjeorganisasjonen og personforsikringer kjøpt av medlemsbedriften lokalt, kan vises for de ansatte samlet. På denne måten får de ansatte en komplett oversikt og dermed økt forståelse for hva dette betyr for hver enkelt.   Ta kontakt med oss for mer informasjon om hvordan vi i samarbeid kan skreddersy en synliggjøringstjeneste for bransjeorganisasjonen og medlemsbedriftene.

Ta kontakt med oss for mer informasjon om hvordan vi i samarbeid kan skreddersy en synliggjøringstjeneste for bransjeorganisasjonen og medlemsbedriftene.