Arbeidsgiverer i offentlig og privat sektor

Mange arbeidsgivere bruker store kostnader hvert år på personalforsikringer utover lovpålagt yrkesskadeforsikring. Til nå har de ansatte blitt informert ved hjelp av ulike brosjyrer med standardiserte erstatningseksempler og mye tekst med forsikringsteknisk språk. Når man leser disse brosjyrene er det ikke lett å forstå hva personalforsikringene konkret betyr for hver og en av de ansatte. Verdien kommer ikke tydelig frem! For arbeidsgivere og ansatte er det viktig å forstå hva personalforsikringene betyr konkret for den enkelte basert på sivil status, alder, lønn, forsørgersituasjon o.s.v..

Kalkulatoren.

Kalkulatoren i vår tjeneste viser, på en meget enkel måte, den ansatte et helt individualisert erstatningsbilde i kroner eller G. De ansatte selv beregne og se hva de får av skattefrie engangserstatninger ved mèn (medisinsk invaliditet), arbeidsuførhet eller død som følge av ulykke eller sykdom. Andre personprodukter kan også synliggjøres. Når vår tjeneste er tilgjengelig på intranettsidene, får personalfunksjonen en effektiv avlastning med høy informasjonskvalitet når de ansatte har spørsmål. I tillegg til individuell beregning ved hjelp av kalkulatoren, kan de ansatte også lese og laste ned vilkår, dokumenter, brosjyrer og skjemaer.

Velprøvet synliggjøringstjeneste siden 2010.

Siden 2010 har vi levert tjenesten “Personportalen” til Nordens nest største forsikringsselskap, Tryg Forsikring. Tilbakemeldingene fra Tryg og Tryg sine bedriftskunder er svært gode. Brukererfaringene dokumenterer at i de bedriftene som gjør Personportalen tilgjengelig for sine ansatte, så er 70 % – 80 % av de ansatte innom og ser på sine arbeidsgiverbetalte forsikringer. Når bedriftene legger ut linken til Personportalen sine intranettsider, og i tillegg informerer om dette til de ansatte via e-post, gir dette svært god informasjonseffekt.

Alle forsikringsgiveres vilkår kan brukes.

Nå har vi utviklet tjenesten videre til å kunne omfatte de øvrige forsikringsgivernes produkter og vilkår. Arbeidsgivere kan abonnere på synliggjøringstjenesten, uavhengig av hvilket forsikringsselskap eller hvilken forsikringsmegler de til enhver tid bruker. Når tjenesten kjøpes som en ikke-proprietær tjeneste, reduseres bindingene og kostnadene knyttet til bytte av forsikringsleverandør eller forsikringsmegler blir lavere.

Vårt tilbud til arbeidsgivere – hva skal til.

Du finner abonnementsavtale, gjeldende prisliste og betingelser for bruk under hovedmenyen “Markedsinformasjon”.

Den årlige abonnementsprisen vil være avhengig av antall ansatte hos den enkelte arbeidsgiver eller gruppe med ansatte. Gjeldene priser er eksklusive mva og varierer fra Kr. 3.000 per år (inntil 25 ansatte) og til Kr. 36.000 (inntil 2.500 ansatte).  Arbeidsgivere med mer enn 2.500 ansatte vil prises særskilt.  Se forøvrig prislisten.

Tilbudet omfatter personalforsikringsordningen (ikke pensjon) som gjelder for alle ansatte hos en arbeidsgiver, eller per gruppe av ansatte hos en arbeidsgiver.

Vår tjeneste gir arbeidsgivere flere fordeler.

En bedre forståelse for personalforsikringene som igjen øker verdsettelsen fra de ansatte. Kalkulatoren er et svært velegnet synliggjøringsverktøy for å få frem virksomhetens ansattefordeler i konkurransen om den mest kvalifiserte arbeidskraften.

Enklere og bedre informasjon og effektiv administrasjon betyr reduserte kostnader.

En egen ikke-proprietær synliggjøringstjeneste reduserer bindingene til et forsikringsselskap eller en forsikringsmegler og gir lavere kostnader ved et eventuelt bytte av forsikringsgiver.