Administrasjonsprogrammets hovedfunksjoner

Kunder hos IPM som skal abonnere på tjenesten på vegne av hele eller deler av sin kundeportefølje får tilgang til administrasjonskonsollet.

Her skal de kundeansvarlige hos en forsikringsgiver, forsikringsmegler eller organisasjon registrere enkeltkunder (forsikringstakere / arbeidsgivere) og de spesifikke løsningene den enkelte forsikringstaker har.

Administrasjonskonsollet har følgende hovedfunksjoner:

Registrering og ajourhold av bedriften eller forsikringstakeren.

Organisasjonsnummer, navn på bedriften, kontaktinformasjon, kundeansvarlig hos forsikringsgiver, forsikringsmegler etc.

Registrering, ajourhold og sletting av grupper.

Det kan opprettes en rekke grupper innenfor hvert organisasjonsnummer, navn på gruppe, avtalenummerr hos forsikringsgiver, fra og til dato, norsk og engelsk fritekst for bruk i forsikringsbevis etc.

Spesifikasjon av personforsikringsløsning for hver enkelt gruppe.

Her velges forsikringsprodukt, dekning og forsikringssum. I tillegg spesifiseres eventuelle opp- og nedtrappinger. Dersom noen produkter skal samordnes registreres også dette her. Her administreres også endringer i forsikringsløsninger hos en gruppe.

Dokumenthåndtering.

I administrasjonstilgangen er det mulighet for å velge dokumentstruktur som skal vises i synliggjøringsverktøyet. I tillegg er det her man laster opp og sletter de forskjellige dokumentene.

Etablering og håndtering av linker.

Hver enkelt gruppe innenfor en bedrift får en unik link (GUID) som gir tilgangen til denne spesifikke gruppens personforsikringsprogram. Denne
linken sendes til arbeidsgiver / forsikringstaker , slik at den kan legges ut på bedriftens intranettsider eller distribueres til de ansatte på annen måte.