WP_20140808_003

Om oss

IPM utvikler, implementerer og drifter web baserte forsikringsløsninger. Vårt hovedprodukt heter Personportalen.

Gjennom et nært samarbeid med kunder, forsikringsgivere og meglere gjør vi forsikring enklere, mer tilgjengelig og forståelig – til og med for fagfolk.

Historien til IPM.

IPM er et privateid aksjeselskap med 3 hovedeiere. Vi spesialiserer oss på å forenkle og effektivisere komplekse forsikringsprosesser gjennom automatisering.

Siden 2009 har vi, i samarbeid med Tryg Forsikring, utviklet og levert en tjeneste for å gjøre personforsikring tydeligere, enklere og mer tilgjengelig for ansatte. I starten som et pilotprosjekt og deretter med en 3-årig avtale fra 2010 på leveranse og drift.

Erfaringene og tilbakemeldingene fra Tryg Forsikring og Tryg sine kunder er svært gode. Statistikken viser at et stort flertall av de ansatte bruker tjenesten i de bedriftene som gjør denne tilgjengelig for sine ansatte.

Det konstruktive samarbeidet med Tryg fortsetter og ny avtale er inngått mellom Tryg og IPM.

Litt mer om tjenesten.

Kunder i Tryg kjenner synliggjøringstjenesten som Personportalen.

Grunnfunksjonen er en kalkulator som viser engangserstatninger i forbindelse med medisinsk invaliditet (mèn), arbeidsuførhet og dødsfall. Vi har implementert samtlige av Tryg sine personskadeprodukter og kundespesifikke avtaler i systemet.

Det finnes ikke en lignende tjeneste i markedet med tilsvarende enkel fremstilling av det individuelle erstatningsbilde, informasjonskvalitet, informasjonsbredde, fleksibilitet og skalerbarhet.

Vi håndterer nå, på en enkel måte, en hvilken som helst forsikringsgiver og dennes produkter. Dette gjør det mulig å kunne tilby tjenesten til hele det norske markedet.

Insurance Process Management AS (IPM) eies av Øystein I. Sydnes, Stein Jensen og Fredrik S. Ruud. Vi har gjennom flere år irritert oss over dårlige og lite informative løsninger i forsikringsbransjen og besluttet å forsøke å gi vårt bidrag til en enklere hverdag for forsikringsbransjens egne aktører, men ikke minst for bedriftene og de ansattes behov. Systemet vårt når ut til over 1.000 kunder og deres til sammen mange tusen ansatte.

Fredrik20Fredrik S. Ruud (f.’60) arbeider i IPM på heltid med forretningsutvikling og systemutvikling. Han har erfaring fra IT bransjen siden 1985 og har drevet med løsningsbasert salg, rådgivning og support og har i 15 år drevet som konsulent og rådgiver i eget firma. Fredrik har etablerererfaring fra flere firmaer.

  • Master of Management – Handelshøyskolen BI [E-handel, IT innovasjon og ledelse, prosjektledelse, scenarier]
  • Bachelor of Management – Handelshøyskolen BI [økonomistyring, regnskap og skatterett]
  • Teknisk befalsutdanning elektronikk – Sjøforsvaret

Oystein20Øystein I. Sydnes (f.’60) er daglig leder og salgsansvarlig i IPM. Han har 22 års erfaring fra forsikringsindustrien, 8 år som forsikringsmegler, 14 år rådgivningsbasert salg og salgsledelse. Øystein kommer fra stilling som senior rådgiver i Tryg Forsikring – Industridivisjonen.

  • Autorisert forsikringsrådgiver/-megler
  • Foretaksøkonom NHH
  • Diverse enkeltstående kurs fra NHHK
  • Teknisk befalsutdanning elektronikk (Sjøforsvaret)

Stein20Stein Jensen (f.’58) arbeider i IPM på heltid som systemutvikler. Han har erfaring fra IT bransjen siden 1983 med salg og markedsføring, programutvikling og prosjektledelse, egen virksomhet. Stein har også etablerererfaring.

  • Sivilingeniør (NTNU)
  • Ingeniør (Oslo Ingeniørhøyskole)